ปัญหาข้อเข่าเสื่อม  (Osteoarthritis of Knee) เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญปัญหาหนึ่งในประเทศไทย จากสถิติพบว่าคนไทยเป็นโรคข้อเข่ามากกว่า 6 ล้านคน  โดยมีเพศ อายุ อิริยาบทและท่าทางการใช้ชีวิตประจำวัน น้ำหนักตัวรวมถึงการบาดเจ็บที่ข้อโดยตรง เป็นปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้เกิดโรคข้อเสื่อม(1)

อาการข้อเข่าเสื่อม มักเริ่มจาก มีอาการปวดข้อเข่าเป็นๆ หายๆ  และจะปวดมากขึ้นเมื่อมีการใช้งานข้อมากๆ หากมีอาการเรื้อรังมากจะมีอาการปวดตลอดเวลา รวมทั้งอาจมีเสียงดังในข้อ ข้อเข่าฝืด  ยึดตึงในช่วงหลังตื่นนอนตอนเช้า หากเป็นรุนแรงมากอาจทำให้เกิดข้อเข่าผิดรูปและมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อเข่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นสาเหตุสำคัญ อันก่อให้เกิดความทุพพลภาพในผู้สูงอายุ  อีกทั้งมีผลกระทบสูง ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว(2)

ปัจจุบันนอกเหนือจากการรักษาโดยใช้ยา พบว่ามีงานวิจัยการใช้ คอลลาเจน UC-II หรือ คอลลาเจนชนิดที่2 ที่มีสกัดมาจากกระดูกอกไก่ (sternum) มีโครงสร้างสมบูรณ์ (undenature)ในการดูแลข้อ โดย มีขนาดในการใช้ต่ำกว่าคอลลาเจนชนิดที่ 2 ทั่วไป จากผลการศึกษาใช้ 40 mg ต่อวันในกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 • ข้อเข่าเสื่อม จากการศึกษากลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่  รับประทานกลูโคซามีน ไฮโดรคลอไรด์ 1500 mg คู่กับและคอนดรอยติน ซัลเฟต 1200 mg และกลุ่มที่รับประทานคอลลาเจน UCII ขนาด 40 มิลลิกรัมต่อเนื่องกันเป็นเวลา 6 เดือน


Figure Comparative reduction in the total WOMAC score at six month in undenatured type II collagen versus combination of glucosamine plus chondroitin and placebo.

Figure Comparative reduction in the total WOMAC score at six month in undenatured type II collagen versus combination of glucosamine plus chondroitin and placebo.
พบว่าประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการของภาวะโรคข้อเสื่อมได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยพิจารณาจากอาการแสดงต่างๆของผู้ที่เจ็บป่วยโรคข้อเสื่อม(3) (ดังรูป)

 • คนที่มีสุขภาพดี ไม่มีประวัติของโรคข้อเข่าเสื่อมแต่เริ่มมีอาการปวดข้อจากการใช้งานและการออกกำลังกาย พบว่าหลังจากรับประทาน UCII ทุกวันต่อเนื่องเป็นเวลา 120 วัน มีความยืดหยุ่นของข้อเข่าดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และยังช่วยลดอาการปวดข้อที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายอีกด้วย(4)
  ที่มา:

  1. https://www.thaihealth.or.th/microsite/tag/5/ncds/ข้อเข่าเสื่อม (วันที่สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2562)
  2. Nimit-arnun, et al. The Epidemiological Situation and Risk Assessment of Knee Osteoarthritis among Thai People. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 2014. 15;3.185-192
  3. Prabhoo R, Billa G. Undenatured collagen type II for the treatment of osteoarthritis: a review. Int J Res Orthop 2018; 4:684-9.
  4. Lugo et al.: Undenatured type II collagen (UC-II®) for joint support: a randomized, double-blind, placebo-controlled study in healthy volunteers. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2013; 10:48.

ภาพจาก <a href=’https://www.freepik.com/photos/people’>People photo created by jcomp – www.freepik.com</a>

Comment