บริษัท บางกอกดรัก จำกัด ร่วมออกบูธ ในงาน Rcost 2020 ซึ่งจัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 42 (The 42 nd Annual Meeting of RCOST, RCOST2020) ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี
ในการประชุมครั้งนี้มีวิทยากรแพทย์ไทยที่มี ความรู้และความชำนาญสาขาต่าง ๆ ด้านออร์โธปิดิกส์มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสมาร่วมประชุมเพื่อ พัฒนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานต่อไป

Comment