Bangkokdrug-Project-Pharmacists

บริษัท บางกอกดรัก จำกัด จัดกิจกรรมดีๆ คืนสู่สังคม ในโครงการ “เภสัชอาสา ปรึกษาปวด” ด้วยการร่วมกับ อบต.ละหาร อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตั้งโต๊ะให้บริการปรึกษาปวด มีเภสัชกรให้คำแนะนำ และรับฟังปัญหาอาการปวดต่างๆ ของผู้สูงอายุกว่า 400 คน ที่มาร่วมงาน วันผู้สูงอายุประจำปี 2556 ของ อบต.ละหาร มี นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ นายก อบต.เป็นแม่งานจัดงานในครั้งนี้ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 9 และ 10 เมษายน

Comment