อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ บริษัท บางกอกดรัก ได้ให้การสนัสนุน งาน Pharmacy Event ประจำปี2560 การแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม โดยมี ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บางกอกดรัก จำกัด ได้ร่วมมอบรางวัล
แก่ทีมนักศึกษาเภสัชผู้ชนะจัดการแข่งขัน พร้อมให้แนวคิดดีๆกับรุ่นน้องนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ งานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโดยในปีนี้มีสถาบันเข้าร่วมครบ..19..สถาบัน

Comment