Bangkokdrug-MCDC

ภก.ณีรนุช ทรัพย์ทวี เภสัชกรประจำบริษัท บางกอกดรัก จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาของบริษัทฯ ให้กับพนักงานขายหน้าร้าน บริษัท เมดแคร์ดี – เชน จำกัด (Med Care D – Chain) รวมทั้งมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและแจกของที่ระลึกมากมาย

Comment