Bangkokdrug-HappyNewYear

คุณวิชัย อรุณรักษ์รัตนะ ประธานชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ภก.สุนชัย พจมานเหมาะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอกดรัก จำกัด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ

Comment