“การศึกษาประสิทธิภาพและปลอดภัยของสารสกัดมาตรฐานกระชายดำในผู้ชายที่หย่อนสมรรถภาพทางเพศ” สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก. จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลวิจัย “การศึกษาประสิทธิภาพและปลอดภัยของสารสกัดมาตรฐานกระชายดำในผู้ชายที่หย่อนสมรรถภาพทางเพศ” ระหว่าง สวก.และ บริษัท บางกอกดรัก จำกัด โดยมี นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการ สวก. และ ภก.สุวิทย์  งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกดรัก จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สวก. วันที่ 11 พฤศจิกายน  2563

บริษัท บางกอกดรัก จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีเจตนารมณ์อันแนวแน่ ในการที่จะรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภครวมถึงคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ

Comment