เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ : เวที 46th International Exhibition of Inventions Geneva และเวที 8th International Engineering Invention & Innovation Exhibition 2018 (i-ENVEX 2018)” ขึ้น โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานงานแถลงข่าวได้ แวะเยี่ยมชมบูธ สารสกัดกระชายดำ เพื่อการยืดอายุเซลล์ ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากเวทีประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ครั้งที่ 46 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รุ้งตะวัน สุภาพผล จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ภก. สมชัย พิสพหุธาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท บางกอกดรัก จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ

Comment