Bangkokdrug-Calcium

แหล่งของแคลเซียมที่ดีที่สุดคือ นม แต่ปัจจุบันชาวไทยหลายคนไม่สามารถดื่มนมได้เนื่องจากเอนไซม์ในการย่อยน้ำตาลในน้ำนมลดลงอาหารเสริมกลุ่มแคลเซียมจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างแคลเซียมให้กับร่างกาย ซึ่งปัจจุบันอาหารเสริมกลุ่มแคลเซียมในท้องตลาดมีมากมาย การเลือกซื้ออาหารเสริมกลุ่มแคลเซียมให้เหมาะสมกับตนเองทั้งในแง่คุณภาพและราคาจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยได้
Celeste Sepessy, ได้กล่าวในคอลัมภ์ Calcium Comprehension ของ เวปไซด์ Natural Product Insider ว่า แคลเซียมที่สามารถหาได้จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ แคลเซียมอนินทรีย์ (Inorganic Calcium) และ แคลเซียมอินทรีย์ ( Organic calcium)

1. แคลเซียมกลุ่มอนินทรีย์ คือแคลเซียมกลุ่มที่นิยมใช้ในกลุ่มอาหารเสริมเนื่องจากราคาถูก ให้แคลเซียมต่อกรัมสูง แต่มีข้อเสียคือ ให้แคลเซียมที่ดูดซึมได้ต่ำและบางตัวมีการละลายและการแตกตัวไม่ดี ตัวอย่างของแคลเซียมกลุ่มนี้คือ แคลเซียมฟอสเฟต และ แคลเซียมคาร์บอเนต

2. แคลเซียมกลุ่มอินทรีย์ คือกลุ่มของแคลเซียมชนิดใหม่ซึ่งอาจมีแคลเซียมต่อกรัมน้อย แต่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มการละลายและการดูดซึม เช่น แคลเซียมแลคเตท แคลเซียมกลูโคเนต ซึ่งการดูดซึมแคลเซียมจะแตกต่างกันไปตามประเภทของแคลเซียม ขนาดรับประทาน อายุ และความเป็นกรดในกระเพาะอาหารของผู้รับประทาน ประเภทของอาหารที่รับประทานเข้าไปพร้อมแคลเซียม และรวมถึงวิตามินดีที่ร่างกายได้รับ หากร่างกายได้รับแคลเซียมที่ไม่สามารถละลายและดูดซึมได้ดีอาจเกิดแคลเซียมส่วนเกิน ทำให้เกิดอาการท้องผูก ท้องอืด ปวดมวนท้อง และร่างกายอาจไม่ได้รับแคลเซียมไปใช้ได้มากเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการ

ปัจจุบันได้มีนวัตกรรมการสังเคราะห์แคลเซียมอินทรีย์ชนิดใหม่โดยการสังเคราะห์ของแร่ธาตุแคลเซียมร่วมกับสารที่เรียกว่า ทรีโอนิกแอซิด (Threonic acid) ที่ได้จากการสังเคราะห์ของวิตามินซีที่ได้จากการหมักข้าวโพด คือ แคลเซียมแอลทรีโอเนต ซึ่งสามารถดูดซึมได้สูง โดยดูดซึมได้สูงสุดถึงมากกว่า 90% โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยพลังงานและวิตามินดีในการดูดซึม (Liuyi, และคณะ 1996)และ (Yuan และคณะ 1997b) อีกทั้ง ทรีโอเนต ยังช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูก ช่วยให้กระดูกแข็งแรงจากภายใน ไม่เปราะหรือหักง่าย เนื่องจากแคลเซียมแอลทรีโอเนตได้มาจากการสังเคราะห์จากพืชและแร่ธาตุ ไม่มีส่วนประกอบจากสัตว์ ดังนั้นแคลเซียมชนิดนี้จึงเหมาะเป็นอาหารเสริมแคลเซียมในกลุ่มที่ไม่รับประทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น กลุ่มที่เป็นมังสวิรัติ หรือรับประทานเจ เป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการดูแลกระดูกโดยการรับประทานอาหารเสริมแคลเซียมแล้ว การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม เช่น การรำไทเก๊ก การเดินหรือวิ่ง รวมถึงการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ น้ำอัดลม ก็เป็นการดูแลกระดูกอีกวิธีหนึ่งด้วย

ที่มา: http://www.naturalproductsinsider.com/articles/2013/03/calcium-comprehension.aspx
The EFSA Journal (2008) 866, 1-20
Calcium L-threonate: a brief review .2010 ( unpublished report)

Comment