Bangkokdrug-Medicine

“ยา” มีข้อบ่งใช้เพื่อรักษาโรค หรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยของร่างกาย แต่ถ้าเรามีการรับประทานยาไม่ถูกวิธีก็อาจทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงทำให้ได้ผลการรักษาหรือบรรเทาอาการได้ไม่ดี หรือหากเลวร้ายที่สุดคือเกิดผลเสียกับร่างกาย ดังนั้น การรับประทานยาให้ถูกวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญ

1. ยาก่อนอาหาร
ยาก่อนอาหาร โดยทั่วไปควรรับประทานก่อนอาหาร 30 นาที เหตุผลที่ต้องรับประทานยาก่อนอาหารเป็นเพราะ ยานั้นดูดซึมได้ดีในขณะท้องว่าง หรือ ต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้ยาถูกทำลายโดยกรดในกระเพาะอาหารหรือไม่ให้อาหารในกระเพาะลดการดูดซึมยา

2. ยาหลังอาหาร
ยาหลังอาหารควรรับประทานหลังอาหารทันที หรือไม่ควรเกิน 15 นาที หลังรับประทานอาหาร หรืออาจรับประทานพร้อมอาหารคำแรกก็ได้ สาเหตุที่ยาบางชนิดต้องรับประทานหลังอาหารเนื่องจากยานั้นระคายเคืองกระเพาะอาหาร หรือยานั้นต้องการกรดหรืออาหารในกระเพาะเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึม

3. ยาก่อนนอน
ยาที่ระบุให้รับประทานก่อนนอนมีหลายประเภท โดยทั่วไปยาก่อนนอนควรรับประทานก่อนนอน 15-30 นาที ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยาชนิดนี้ประเภทหนึ่งจะช่วยทำให้ผ่อนคลายและนอนหลับ ซึ่งจะใช้เวลาออกฤทธิ์ประมาณ 15-30 นาที

การรับประทานยาที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจวิธีรับประทานยาและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีข้อจำกัดบางประการ เช่น ปกติไม่รับประทานอาหารเย็นจึงไม่สามารถรับประทานยาหลังอาหารตอนเย็นได้ ก็สามารถปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรผู้จ่ายยาให้ช่วยปรับเปลี่ยนการบริหารยาใหม่ให้เหมาะสมกับผู้ใช้ยา รวมถึงเพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพจากการใช้ยาได้สูงสุดๆ

Comment