ผู้บริหาร รับรางวัลส่งท้ายปี 2560

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ 2 ผู้บริหาร จาก บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด รับรางวัลอันทรงเกียรติ ส่งท้ายปี 2560 ได้แก่ ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภก. ศุภชัย สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รับรางวัล เภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ เป็นสุดยอดผู้บริหาร ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณมากมายในปีนี้

บางกอกดรัก สนับสนุนกิจกรรมนิสิตเภสัช

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ บริษัท บางกอกดรัก ได้ให้การสนัสนุน งาน Pharmacy Event ประจำปี2560 การแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม โดยมี ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บางกอกดรัก จำกัด ได้ร่วมมอบรางวัล Read More

ภก.ศุภชัย สายบัว รับรางวัล เภสัชกรอุตสาหการดีเด่นประจำปี 2560

ในการประชุมวิชาการ และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ(ประเทศไทย) ได้มีการมอบรางวัล เภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ให้แก่ ภก.ศุภชัย สายบัว Read More

คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา และคณะ ดูงาน โรงงานบางกอกแล็ปฯ

ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และคณะนักศึกษาปริญญาโท และเอก สาขาแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชมและดูงาน โรงงาน บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จังหวัดราชบุรี Read More

บางกอกแล้ปฯ คว้ารางวัล อย.ควอลิตี้ อะวอรืด ปี 2560

นพ.วันชัย สัตยานุพงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการและยา เยี่ยมชมบูธ และแสดงความยินดี กับ บริษัทบางกอก แล็ป แอนด์ คอสเมติก Read More

บางกอกดรัก จัดสัมมนาในโครงการSmart Dispenserต่อเนื่องเป็นปีที่3

ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทบางกอกดรัก จำกัด และชมรมร้านขายยาภาคตะวันออก จัดสัมมนาในโครงการ Smart Dispenser ปีที่ 3 Read More

พระราชประวัติในหลวง รัชกาลที่ 9

พระราชประวัติในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพระราชสมภพ การศึกษา การขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระบรมราชาภิเษก ในหลวงทรงพระผนวช รวมถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงด้านต่างๆ Read More

Smart Dispensary ครั้งที่ 7 การอมรมสัมนาเชิงวิชาการ เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจร้านขายยา

Smart Dispensary  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการร้านยาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันหลังจากเปิดเสรีการค้าอาเซียนและพัฒนาทักษะความรู้การให้บริการและคำแนะนำด้านสุขภาพ แก่ผู้ประกอบการร้านยาและผู้ปฎิบัติหน้าที่ในร้านขายยา Read More

เปิดตัว AROTIKA ( อโรติกา ) ผลิตภัณฑ์ดูแลกล้ามเนื้อ ก่อนและหลัง ออกกำลังกาย

รองรับกระแสเทรนด์คนรักสุขภาพ

บางกอกดรัก เปิดตัว AROTIKA ( อโรติกา ) 3 แบรนด์ใหม่รองรับกระแสเทรนด์คนรักสุขภาพ ดูแลกล้ามเนื้อก่อน-หลังออกกำลังกาย เตรียมวางจำหน่ายร้านยา 7,000-8,000 แห่งทั่วประเทศ Read More