JOB OPPORTUNITIES

Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..

Test ตำแหน่ง

21/04/2021

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ

สวัสดิการ

ติดต่อเรา

Sales Superisor

15/04/2021

รายละเอียดงาน

1. ดูแลรับผิดชอบยอดขาย กิจกรรมทางการตลาดที่ช่วยส่งเสริมการขาย
2. จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ในเชิงรุกทางภาคสนามกับทางร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย
3. ร่วมจัดทำและวางแผนในกาขายกับผู้บัญคับบัญชา และผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

สวัสดิการ

ค่าทำงานล่วงเวลา
ประกันชีวิต
ประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ติดต่อเรา

บริษัท บางกอกดรัก จำกัด
874 ซอยอุรุพงษ์2 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.bangkokdrug.com

เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด

15/04/2021

รายละเอียดงาน

1. ดูแลรับผิดชอบยอดขาย กิจกรรมทางการตลาดที่ช่วยส่งเสริมการขาย
2. จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ในเชิงรุกทางภาคสนามกับทางร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย
3. ร่วมจัดทำและวางแผนในกาขายกับผู้บัญคับบัญชา และผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

สวัสดิการ

ค่าทำงานล่วงเวลา
ประกันชีวิต
ประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ติดต่อเรา

บริษัท บางกอกดรัก จำกัด
874 ซอยอุรุพงษ์2 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.bangkokdrug.com

© 2021 Bangkokdrug.com. All Rights Reserved.