การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อเรา


กรณีมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีมีความประสงค์จะแจ้งเหตุแห่งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ:
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
ที่อยู่ : 874 ซอยอุรุพงษ์ 2 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2613-9758 - 9
E-mail : privacy@bangkokdrug.com

© 2022 Bangkokdrug.com. All Rights Reserved.