Bangkokdrug-Capsika25-01
Bangkokdrug-Capsika25-02Bangkokdrug-Capsika25-03Bangkokdrug-Capsika25-05Bangkokdrug-Capsika25-07Bangkokdrug-Capsika25-09

Capsika-25

เหมาะกับอาการปวดเส้นประสาทเสื่อม (Neuropathic Pain) และอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกที่รุนแรงขึ้น

ส่วนประกอบที่สำคัญ
Capsika-25

รูปแบบของผลิตภัณฑ์
Gel
Spray
Sponge (หัวฟองน้ำ)

ข้อบ่งใช้ : บรรเทาอาการปวดได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น โรคข้อเสื่อม
(Osteoarthritis),ปวดหลังเรื้อรัง ฯลฯ และ
กลุ่มปวดเส้นประสาท (Neuropathic Pain)
เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการปวดปลายเท้า เป็นต้น

วิธีใช้ : โปรดอ่านวิธิใช้และคำเตือนในฉลาก